Japan-Honshu

 

 • นมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองคำภายใน “วัดอาซะกุซ่าคันนอน” ซึ่งนับว่าเป็นวัดที่มีความเก่าแก่ที่สุดในโตเกียว
 • สัมผัสความสมบูรณ์ของธรรมชาติที่ “วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่” พร้อม “ล่องเรือโจรสลัดที่ทะเลสาบอาชิ”
 • ตื่นตาความอัศจรรย์ของหุบเขานรกและชิมไข่ดำที่ “หุบเขาโอวาคุดานิ” ที่เชื่อว่ากิน 1 ฟอง อายุยืน 7 ปี
 • ชื่นชมความงามของ “ภูเขาไฟฟูจิ” สัญลักษณ์อันงดงามโดดเด่นที่สุดในโลกอีกแห่งหนึ่ง
 • สัมผัสความเร็วของ “รถไฟหัวกระสุน” ที่มีความเร็วถึง 240 กม./ชั่วโมง
 • นำท่านดื่ม “น้ำศักดิ์สิทธ์ 3 สาย” แห่ง “วัดคิโยมิสึ” ที่ได้รับการเสนอชื่อชิง 7 สิ่งมหัศจรรย์ในปี 2008
 • ชมความอลังการของ “ปราสาททอง” อันเลื่องชื่อจากการ์ตูนดัง “อิคคิวซัง”
 • ช้อปปิ้งจุใจย่านสุดฮิตที่ย่าน “ชินจูกุ / ชินไซบาชิ” แหล่งช้อปที่รวมสินค้าไว้หลากหลาย
 • ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ (ONZEN) 
 • อาหารมื้อพิเศษ! บุฟเฟต์ “ปูซูไว” 1 ในปูน้ำเย็นรสชาติเยี่ยมแห่งเกาะฮอกไกโด

 

กำหนดการเดินทาง
30 กันยายน - 5 ตุลาคม 2558 
7 - 12 ตุลาคม 2558
21 - 26 ตุลาคม 2558 ***วันปิยะ***
11 - 16  พฤศจิกายน 2558

 

วันที่หนึ่งของการเดินทาง

 • 19:30 พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสาร ชั้น 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย

คณะเดินทางวันที่ 30 กันยายน

 • 22:10 ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบิน TG 640 (สนามบินนาริตะ)

คณะเดินทางวันที่ 7, 21 ตุลาคม และ 11 พฤศจิกายน

 • 22:45 ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบิน TG 682 (สนามบินฮาเนดะ)

 *** หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผู้โดยสารขึ้นเครื่องดังนั้นผู้โดยสาร จำเป็นต้องพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 45 นาที ***

วันที่สองของการเดินทาง

 • 06:20TG 640 ถึงสนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย ... ผ่านพิธีศุลกากรแล้วตรวจคนเข้าเมือง พร้อมตรวจเช็คสัมภาระ
 • 0655 TG 682 ถึงสนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย ... ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง พร้อมตรวจเช็คสัมภาระ

เช้า

 • วัดอาซะกุซ่าคันนอน วัดเก่าแก่ที่สุดในโตเกียว ... เชิญท่านกราบนมัสการขอพรจาก “องค์เจ้าแม่กวนอิม” ที่เป็นทองสัมฤทธิ์ มีขนาดเล็กเพียง 5.5 เซนติเมตร พร้อมถ่ายภาพความประทับใจกับ “โคมไฟขนาดยักษ์” ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก 
 • หอคอยโตเกียวสกาย ทรี (Tokyo Sky tree) หอส่งสัญญาณโทรคมนาคมที่สูงที่สุดในโลก 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)

เฉพาะกรุ๊ปเดือน พ.ย.

 • ถนนสายแป๊ะก๊วย 1 ในสถานที่ชมใบไม้เปลี่ยนสียอดฮิตในมหานครโตเกียวโตเกียว ... นอกจากใบเมเปิ้ลที่เปลี่ยนสีสวยงามในช่วงฤดูใบไม้ร่วงแล้วโตเกียวยังมีต้นแป๊ะก๊วย ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำเมืองโตเกียวพากันเปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองสวยงามมาก โดยจุดที่มีต้นแปะก๊วยมากคือ ถนน Icho Namiki หรือ Ginkgo Avenue ซึ่งอยู่ภายใน Meiji-jingu Gaien Park ... ช่วงที่สวยงามที่สุดอยู่ระหว่างปลายเดือนพฤศจิกายนจนไปถึงต้นเดือนธันวาคมจะได้เห็นใบไม้จากต้นแปะก๊วยเปลี่ยนสีจากเขียวมาเหลืองและแดงสลับกันอย่างสวยงาม 
 • ชินจูกุ หรือ ศูนย์กลางที่สองแห่งนคร ย่านความเจริญอันดับหนึ่งของนครโตเกียวในปัจจุบัน เชิญท่านเลือก “ชมและซื้อ” สินค้ามากมาย อาทิเช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า, กล้องถ่ายรูป, MP-3, Walkman, CD-Player, คอมพิวเตอร์, Note Book, นาฬิกา, เสื้อผ้า และเครื่องสำอาง เป็นต้น

*** เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่าอาหารมื้อเย็นอิสระตามอัธยาศัย ... ให้ท่านได้เลือกชิมร้านอร่อยจากร้านค้าต่างๆ ในย่านชินจูกุ ***

ที่พัก Omori Tokyu Rei Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่สามของการเดินทาง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2)

 • วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ ซึ่งถือว่าเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่นแล้วนำท่านเปลี่ยนอิริยาบถเป็นการ “ล่องเรือโจรสลัด” สัมผัสความงามราวกับภาพวาดของทิวทัศน์ของ “ทะเลสาบอาชิ” (ใช้เวลาล่อง 30 นาที)

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)

 • หุบเขาโอวาคุดานิ หรือ หุบเขานรก ที่เกิดขึ้นจากการปะทุขึ้นมาของภูเขาไฟฮาโกเน่เมื่อหลายพันปีก่อน ทำให้เกิดบ่อน้ำร้อนผุดขึ้นมาจากใต้ดิน น้ำและควันเหล่านี้จะมีส่วนผสมของกำมะถันอยู่ด้วย ... ชมบ่อน้ำแร่กำมะถันที่สามารถต้มไข่ไห้สุกได้ และไข่ที่ต้มจากบ่อนี้เปลือกของไข่จะมีสีดำสนิท ... พร้อมชิม “ไข่ดำ” โดยเชื่อกันว่าเมื่อกินไข่ดำ 1 ฟอง จะทำให้มีอายุยืนยาวขึ้น 7 ปี

หมายเหตุ เนื่องจากประเทศญี่ปุ่นได้มีการแจ้งเตือนการเกิดปะทุบริเวณหุบเขาโอวาคุดานิ และได้สั่งปิดเส้นทางในบางจุด จึงมีผลทำให้ไม่สามารถเดินทางสู่แหล่งท่องเที่ยวได้ หากในวันเดินทางยังไม่สามารถเดินทางไปยังจุดดังกล่าวได้จึงขอนำทุกท่านเดินทางสู่ “ศาลเจ้าฮาโกเน่”

 • โกเทมบะ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท ที่รวบรวมแบรนด์ระดับโลกมาไว้ด้วยกันบนหุบเขาริม Tomei Expressway ที่เชื่อมระหว่าง ภูเขาฟูจิ-อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่กับมหานครโตเกียว ให้ท่านได้อิสระกับการเลือกซื้อเลือกชมสินค้าที่ได้รวบรวมกว่า 165 แบรนด์

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4) เมนูพิเศษ “บุฟเฟ่ต์ปูยักษ์” ให้ท่านได้ลิ้มรสปูน้ำเย็นแห่ง “เกาะฮอกไกโด” ซึ่งได้รับการกล่าวขานจากนักโภชนาการญี่ปุ่นว่าเป็นปูน้ำเย็นที่เนื้อมีรสชาติอร่อยที่สุดและมีเนื้อที่นุ่มน่ารับประทานให้ท่านได้อิ่มอร่อย “แบบไม่อั้น!!!”

ที่พัก Kasugai View Hotel หรือเทียบเท่า
หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “การอาบน้ำแร่ธรรมชาติ”เพื่อสุขภาพ/ “โอนเซ็น” (Onsen) น้ำแร่ในไสตล์ญี่ปุ่นให้ท่านได้พักผ่อนอย่างเต็มอิ่มซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าน้ำแร่ธรรมชาตินี้มีส่วนช่วยเรื่อง โรคภัยไข้เจ็บและผิวพรรณเปล่งปลั่ง

วันที่สี่ของการเดินทาง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)

 • ภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของแดนอาทิตย์อุทัยแห่งนี้ และยังเป็นภูเขาไฟที่มีลักษณะงดงามที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง โดยมีความสูงประมาณ 3,776 เมตร ซึ่งมีหิมะปกคลุมบนยอดเขาตลอดทั้งปี

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6)

 • ทะเลสาบฮามานะโกะ หรือ ทะเลสาบปลาไหล แหล่งเพาะพันธุ์ปลาไหลที่ใหญ่ที่สุด ... เชิญท่านชมพร้อมบันทึกภาพความงามของทัศนียภาพอันกว้างไกลสุดสายตาจากจุดชมวิว (ขึ้นอยู่กับเวลาและความเหมาะสม)...
 • จากนั้นนำท่านเดินทางต่อโดยรถโค้ชไปยัง นาโกย่า เมืองใหญ่อันดับ 3 รองจากโอซาก้า ที่เจริญไปด้วยแหล่งธุรกิจและโรงงานอุตสาหกรรม ... แล้วนำท่านสัมผัสกับการเดินทางโดยยานพาหนะที่มีความเร็วสูงซึ่งเป็นที่นิยมของชาวญี่ปุ่น “รถไฟหัวกระสุน” หรือ “ชินคันเซ็น” ที่วิ่งด้วยความเร็วสูงโดยเฉลี่ยประมาณ 240 กม./ชม. ซึ่งเป็นรองจาก “Maglev Train” ของเซียงไฮ้ และ “TGV” ของฝรั่งเศสเท่านั้น จากสถานีรถไฟ “มิกาว่า-อันโจ” สู่ สถานีรถไฟนาโกย่า 
 • ย่านซาคาเอะ ซึ่งเป็นย่านช้อปปิ้งและแหล่งบันเทิงยามราตรี จะมีสินค้าแบรนด์เนมจากทั่วทุกมุมโลกมาวางขายที่ถนนสายนี้ นอกจากนั้นยังมี ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร ที่บ่งบอกถึงความมีระดับซึ่งมีให้ทุกท่านได้เลือกอย่างมากมาย ... นอกจากนี้ยังมีจุดชมวิวที่ท่านจะสามารถมองเห็นถนนสายนี้และตัวเมืองนาโกย่าอย่างชัดเจน คือที่ตึกทีวีของนาโกย่า (ไม่รวมค่าเข้าชม 600 เยน/ท่าน) ซึ่งมีลักษณะคล้ายโตเกียว ทาวเวอร์ แต่มีอายุเก่าแก่มากกว่า ... อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย

*** เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่าอาหารมื้อเย็นอิสระตามอัธยาศัย ... ให้ท่านได้เลือกชิมร้านอร่อยจากร้านค้าต่างๆ ในย่านซาคาเอะ ***


ที่พัก Nagoya Sakae Tokyu Rei Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่ห้าของการเดินทาง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม (7)

 • (กรุณาตรวจสอบสัมภาระให้เรียบเรียบ เพื่อเตรียมเดินทางไปสนามบิน) นำท่านเดินทางสู่เมือง เกียวโต เมืองหลวงแห่งที่ 2 ของญี่ปุ่นที่เคยรุ่งโรจน์มากว่า1,000 ปี
 • วัดคิโยมิสึ วัดที่สร้างด้วยท่อนซุงขนาดมหึมา ตั้งตระหง่านอยู่บนเนินเขาสูง ... นำท่านกราบขอพรพระเพื่อความเป็นสิริมงคลในวิหาร และเชิญท่านดื่มน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ “น้ำ 3 สาย” ที่เชื่อกันว่าถ้าดื่มแล้วจะเกิดความเป็นสิริมงคลในด้าน “ความร่ำรวย,ความมีชื่อเสียง และ มีสุขภาพดี" 
 • ถนนสายกาน้ำชา ให้ท่านได้เลือกชมและซื้อสินค้าพื้นเมืองที่มีชื่อเสียงมากมาย อาทิเช่น เครื่องปั้นดินเผา, เครื่องเซรามิค,อุปกรณ์ชงชา-ชุดกาน้ำชา, ชุดกิโมโน, ชุดยูกาตะ, ชุดจิมเปอิ, พัด ชา และ รวมทั้งสินค้าพื้นเมืองเลื่องชื่อมากมาย
 • ปราสาททอง หรือที่เรียกว่า ปราสาทคินคาคุจิ ร่วมย้อนรำลึกถึงท่านโชกุนจากการ์ตูนเรื่องดัง “เณรน้อยเจ้าปัญญา - อิคคิวซัง”
 • เชิญท่านสนุกสนานกับการ “เลือกชมและซื้อ” สินค้ามากมายในห้างสรรพสินค้าชื่อดัง  ไดมารู นอกจากนี้ยังมีร้านอาหาร เชิญท่านทดลองชิม “ทาโกยากิ” หรือลูกชิ้นปลาหมึก อาหารขึ้นชื่อของเมืองโอซาก้า ในย่านช้อปปิ้งชินไซบาชิ

*** เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่าอาหารมื้อเย็นอิสระตามอัธยาศัย ... ให้ท่านได้เลือกชิมร้านอร่อยจากร้านค้าต่างๆ ในย่านชินไซบาชิ ***

 • สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ “สนามบินคันไซ เมืองโอซาก้า”


วันที่หก สนามบินคันไซ – กรุงเทพฯ

 • 00:30 เดินทางจากสนามบินนไซ โดยเที่ยวบิน TG 673
 • 04:20 ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

สนใจสอบถามเพิ่มเติม โทร 02 - 722 - 0206  

>>>>>>>สนใจสอบถามเพิ่มเติม คลิก!!<<<<<<<<

 

อัตราค่าบริการ

กรุ๊ปวันที่ 30 ก.ย - 5 ต.ค 58  

ผู้ใหญ่  39,900.- บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่1ท่าน)    35,900.- บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่2ท่าน มีเตียงเสริม)   35,900.- บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่2ท่าน ไม่มีเตียงเสริม)     29,900.- บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม  6,000.- บาท
มีตั๋วแล้วลด 15,000.- บาท

กรุ๊ปวันที่ 7 - 12 ต.ค / 11 - 16 พ.ย 58

ผู้ใหญ่ 42,900.- บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1 ท่าน)    38,900.- บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม) 38,900.- บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม) 31,900.- บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม     6,000.- บาท
มีตั๋วแล้วลด  15,000.- บาท 

กรุ๊ปวันที่  21 - 26 ต.ค. 58 (วันปิยะ) 

ผู้ใหญ่ 45,900.- บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1 ท่าน)        41,900.- บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม)    41,900.- บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม) 34,900.- บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม 6,000.- บาท
มีตั๋วแล้วลด 20,000.- บาท