วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ของ ไทแทน  แทรเวิล

ไทแทน  แทรเวิล  เป็นบริษัทที่ตั้งขึ้นเพื่อดำเนินธุรกิจการท่องเที่ยว และส่วนสัมพันธ์กับการท่องเที่ยวทุกประเภท  โดยเริ่มต้น  มีวัตถุประสงค์ดังนี้

 1. นำเที่ยวโดยลักษณะนำคนไทยท่องเที่ยวภายในประเทศไทย  (DOMESTIC) 
 2. นำเที่ยวโดยการนำคนไทยไปท่องเที่ยวต่างประเทศ  (OUTBOUND)
 3. ขายบริการในเส้นทางท่องเที่ยวแบบเบ็ดเสร็จ (PACKAGE TOUR)
 4. จำหน่ายตั๋วเครื่องบินทั้งภายในและต่างประเทศ  (TICKETING)
 5. สำรองที่พักโรงแรมทั้งภายในและต่างประเทศ  (HOTEL  RESERVATION)
 6. รับจัดสัมมนา ศึกษาดูงาน ทั้งภายในและต่างประเทศ (TECHNICAL VISIT & SIMINAR)

และโครงการในอนาคต  จะเปิดวัตถุประสงค์เพิ่มเติมดังนี้

 1. นำเที่ยวโดยนำชาวต่างประเทศท่องเที่ยวภายในประเทศ (INBOUND)
 2. ให้เช่ารถตู้ปรับอากาศ  รถบัสปรับอากาศ (CAR & BUS RENTAL)


ปี 2545 – 2546    ( 3 เมษายน 2545 – 31 มีนาคม    2546)  ปฐมบทแห่งการเรียนรู้


เป็นปีที่เริ่มก่อตั้งบริษัท เนื่องจากเป็นบริษัทท่องเที่ยวที่ค่อนข้างใหม่  มีบุคลากรประจำเพียง 3 ท่าน  ไทแทน แทรเวิล  จึงใช้เข็มมุ่ง  “ปฐมบทแห่งการเรียนรู้ ”   ซึ่งมุ่งให้บุคลากรที่มีอยู่ ได้เรียนรู้บทเรียนแรกในการทำธุรกิจ  การทำตลาดที่ไม่เน้นการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ แต่เน้นคุณภาพของนักท่องเที่ยวแต่ละคณะ  การดำรงอยู่ของบริษัท เน้นการสร้างคนทำงานให้มีคุณภาพ  และสั่งสมประสบการณ์ เพื่อการรองรับบริษัท ที่ต้องเติบโตในอนาคต 

จำนวนผู้ใช้บริการ

1. Domestic  มีคณะใช้บริการทั้งสิ้น  14  คณะ  ซึ่งแบ่งเป็น

 • ภาคเหนือ  เชียงใหม่ เชียงราย    5  คณะ
 • ภาคใต้   ภูเก็ต  พังงา กระบี่ เกาะสมุย ชุมพร  4  คณะ
 • ภาคกลาง    ระยอง  เกาะช้าง ชะอำ พัทยา  5  คณะ

มีจำนวนผู้เดินทางทั้งสิ้น   1,417  คน 
คณะที่เล็กที่สุด  28  ท่าน   (เชียงใหม่)
คณะที่ใหญ่สุด  804  ท่าน  (พัทยา)
ในปีแรก  ลูกค้า ส่วนใหญ่เป็นบริษัท , เอกชน  ,

2. Outbound  มีคณะใช้บริการทั้งสิ้น  12  คณะ  แบ่งเป็น

 • เอเชีย  จีน ฮ่องกง สิงคโปร์ ญี่ปุ่น เกาหลี  6  คณะ
 • ยุโรป   อิตาลี , สวิตเซอร์แลนด์   4  คณะ
 • ออสเตรเลีย     2  คณะ

มีจำนวนผู้เดินทางทั้งสิ้น  365  คน
คณะที่เล็กที่สุด  18  ท่าน  (สวิตเซอร์แลนด์)
คณะที่ใหญ่ที่สุด 44  ท่าน  (เกาหลี)
ในปีแรก  ลูกค้า ส่วนใหญ่เป็นบริษัท , เอกชน


3.  Package  Tour  ไม่มีการบริการในระยะนี้


4.  Ticketing  มีผู้ใช้บริการทั้งสิ้น  3  ราย  (เนื่องจากบริษัทใหม่ และยังไม่มีระบบออกตั๋ว ด้วยตนเอง  จึงทำให้ราคาสูงกว่าบริษัทอื่น

5.  Hotel Reservation    มีผู้ใช้บริการทั้งสิ้น 8 ราย

 • สำรองที่พักภายในประเทศ  6 ราย    
 • สำรองที่พักต่างประเทศ  2 ราย

6.Technical Visit & Siminar  ไม่มีการให้บริการในระยะนี้

 

ปี 2546-2547  ( 1 เมษายน  2546 – 31 มีนาคม   2547)  สรุปบทเรียนเพื่อการปรับปรุง

ปีที่ 2 ของการดำเนินกิจกรรม มีบทเรียนมากมายจากในปีแรก อาทิ การตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าที่ค่อนช่างช้า ความใหม่ของบริษัท บุคลากรที่ค่อนข้างใหม่ และระบบของงานที่ยังไม่สามารถจัดการอย่างลงตัว  จึงมีการ “สรุปบทเรียนเพื่อการปรับปรุง”
จำนวนผู้ใช้บริการ
1.Domestic  มีคณะใช้บริการทั้งสิ้น  15  คณะ  ซึ่งแบ่งเป็น

 • ภาคเหนือ  เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน    6  คณะ
 • ภาคใต้   ภูเก็ต  พังงา กระบี่ หาดใหญ่   8  คณะ
 • ภาคกลาง    เกาะช้าง   1  คณะ

มีจำนวนผู้เดินทางทั้งสิ้น   818   คน 
คณะที่เล็กที่สุด  27  ท่าน   (เชียงใหม่)
คณะที่ใหญ่สุด   52   ท่าน  (เชียงใหม่)
ในปีที่ 2   ลูกค้า ส่วนใหญ่ยังเป็นบริษัท , เอกชน

2.Outbound  มีคณะใช้บริการทั้งสิ้น  20  คณะ  แบ่งเป็น

 • เอเชีย  จีน ฮ่องกง สิงคโปร์ ญี่ปุ่น เกาหลี  11  คณะ
 • ยุโรป   อิตาลี , สวิตเซอร์แลนด์   7  คณะ
 • ออสเตรเลีย     1  คณะ
 • อเมริกา  1  คณะ

มีจำนวนผู้เดินทางทั้งสิ้น  822  คน
คณะที่เล็กที่สุด  24  ท่าน  (อเมริกา)
คณะที่ใหญ่ที่สุด 67  ท่าน  (ฮ่องกง)
ในปีที่ 2   ลูกค้า ส่วนใหญ่เป็นบริษัท , บริษัทประกัน ,เอกชน 

3.  Package  Tour  มีคณะใช้บริการ  2  ราย
4.  Ticketing  มีผู้ใช้บริการทั้งสิ้น  16  ราย  (เริ่มมากขึ้น เพราะนโยบายการบริการลูกค้าที่เคยใช้บริการ ไม่เน้นกำไร)
5.  Hotel Reservation    มีผู้ใช้บริการทั้งสิ้น 4 ราย

 • สำรองที่พักภายในประเทศ  2 ราย    
 • สำรองที่พักต่างประเทศ  2 ราย

6.Technical Visit & Siminar  ไม่มีการให้บริการในระยะนี้


ปี  2547 – 2548  (1  เมษายน    2547 – 31  มีนาคม    2548) เติบโตแบบก้าวกระโดด

ปีที่ 3 คือปีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก จำนวนพนักงานเพิ่มขึ้นเป็น 7 อัตรา มัคคุเทศก์เพิ่มขึ้นเป็น  8 อัตรา  จากมาตรฐานของการบริการที่ทำได้ดีในปีที่ 1 และ 2 ส่งผลมากมายในปีที่ 3 และเริ่มมีลูกค้าราชการ  การศึกษาดูงานในปีนี้ด้วย  ถึงแม้จะเกิดเหตุการณ์สึนามิในภาคใต้  ก็ส่งผลกระทบแต่เพียงน้อย  บริษัท เริ่มเป็นที่รู้จักของกลุ่มลูกค้ามากขึ้น
ในปีนี้ บริษัทได้ย้ายที่ทำการมาอยู่ที่  310/49 ม.6 ถนนพัฒนาการแขวงประเวศ เขตประเวศ กทม. เนื่องจากเหตุผลภายในของบริษัทเอง

จำนวนผู้ใช้บริการ
1.Domestic  มีคณะใช้บริการทั้งสิ้น  23  คณะ  ซึ่งแบ่งเป็น

 • ภาคเหนือ  เชียงใหม่ เชียงราย    5  คณะ
 • ภาคใต้   ภูเก็ต  พังงาน กระบี่ เกาะสมุย ชุมพร  -  คณะ
 • ภาคกลาง    ระยอง  ปราณบุรี เกาะช้าง ชะอำ พัทยา  18  คณะ

มีจำนวนผู้เดินทางทั้งสิ้น   1,887  คน 
คณะที่เล็กที่สุด  38  ท่าน   (ปราณบุรี)
คณะที่ใหญ่สุด  361   ท่าน  (ระยอง)
ในปีที่ 3   ลูกค้า ส่วนใหญ่ยังเป็นบริษัท , 
2.Outbound  มีคณะใช้บริการทั้งสิ้น  36  คณะ  แบ่งเป็น

 • เอเชีย  จีน ฮ่องกง สิงคโปร์ ญี่ปุ่น เกาหลี  18  คณะ
 • ยุโรป   อิตาลี , สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ เยอรมัน  14  คณะ
 • ออสเตรเลีย     2  คณะ
 • อเมริกา  2  คณะ

มีจำนวนผู้เดินทางทั้งสิ้น  916  คน
คณะที่เล็กที่สุด  14   ท่าน  (อิตาลี)
คณะที่ใหญ่ที่สุด 118   ท่าน  (อิตาลี)
ในปีแรก  ลูกค้า ส่วนใหญ่เป็นคณะราชการ , ข้าราชการบริษัท , เอกชน 
3.  Package  Tour  ไม่มีลูกค้าใช้บริการเลย
4.  Ticketing  มีผู้ใช้บริการทั้งสิ้น  32  ราย 
5.  Hotel Reservation    มีผู้ใช้บริการทั้งสิ้น 14 ราย

 • สำรองที่พักภายในประเทศ  10 ราย    
 • สำรองที่พักต่างประเทศ  4 ราย

6.Technical Visit & Siminar  ไม่มีการให้บริการในระยะนี้

ปี  2548 – 2549  (1  เมษายน    2548 – 31  มีนาคม    2549) ศึกษากลยุทธ์ใหม่ๆ 

ปีที่ 4  การเติบโตของบริษัทยังอยู่ในผลที่น่าพึงพอใจ  แต่อุปสรรคคือการเกิดของบริษัทนำเที่ยวที่มากขึ้น และมีการนำกลยุทธการหั่นราคามาใช้ในตลาด ทำให้เกิดการแข่งขันสูง  และรูปแบบอื่น ๆ อีกหลายชนิด เช่น การให้สินบน การตัดราคา ลดแลกแจกแถม  ซึ่งทำให้บริษัทต้องกระโจนเข้าสู่การต่อสู้อย่างไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ 
จำนวนผู้ใช้บริการ
1.Domestic  มีคณะใช้บริการทั้งสิ้น  23  คณะ  ซึ่งแบ่งเป็น

 • ภาคเหนือ  เชียงใหม่ เชียงราย    6  คณะ
 • ภาคใต้   เกาะสมุย หาดใหญ่    4  คณะ
 • ภาคกลาง    ระยอง  เกาะช้าง ชะอำ เขาใหญ่   11  คณะ
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  หนองคาย     1 คณะ
 • ทัวร์เดินป่าทีลอซู  1 คณะ

มีจำนวนผู้เดินทางทั้งสิ้น   1,217  คน 
คณะที่เล็กที่สุด  32  ท่าน   (เกาะสมุย)
คณะที่ใหญ่สุด  303   ท่าน  (เขาใหญ่)
ในปีที่ 3   ลูกค้า ส่วนใหญ่ยังเป็นบริษัท , ข้าราชการดูงาน 
3.Outbound  มีคณะใช้บริการทั้งสิ้น  42  คณะ  แบ่งเป็น

 • เอเชีย  จีน ฮ่องกง สิงคโปร์ ญี่ปุ่น เกาหลี  29  คณะ
 • ยุโรป   อิตาลี , สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ เยอรมัน  12  คณะ
 • ออสเตรเลีย     -  คณะ
 • อเมริกา  1  คณะ

มีจำนวนผู้เดินทางทั้งสิ้น  1,756  คน
คณะที่เล็กที่สุด  14   ท่าน  (อเมริกา)
คณะที่ใหญ่ที่สุด 105   ท่าน  (อิตาลี)
ในปีแรก  ลูกค้า ส่วนใหญ่เป็นคณะราชการ , ข้าราชการบริษัท , เอกชน 
3.  Package  Tour  ไม่มีการดำเดินการในปีนี้ เพราะบุคคลากรไม่เพียงพอ
4.  Ticketing  มีผู้ใช้บริการทั้งสิ้น  33  ราย 
5.  Hotel Reservation    มีผู้ใช้บริการทั้งสิ้น 9 ราย

 • สำรองที่พักภายในประเทศ  4 ราย    
 • สำรองที่พักต่างประเทศ  5 ราย

6.Technical Visit & Siminar  สมทบกับแผนกท่องเที่ยวภายในและต่างประเทศ


 ปี  2549 – 2550  (1  เมษายน    2549 – 31  มีนาคม    2550) เริ่มก้าวอย่างมั่นใจ

ปีที่ 5 คือปีที่ข้าราชการเริ่มมีการดูงานทั้งภายในและต่างประเทศมากเป็นประวัติศาสตร์ เนื่องจากมีองค์กรย่อยคือองค์การบริหารส่วนตำบล และองค์กรปกครองท้องถิ่นในแต่ละสถานที่ ในแต่ละจังหวัด  ในปีนี้ แม้มีเหตุการณ์ปฏิวัติเกิดขึ้นในเดือนกันยายน  แต่เมื่อมีการเปิดสนามบินสุวรรณภูมิ ทำให้การเดินทางไปต่างประเทศคึกคักเป็นที่สุด ประกอบกับการจัดงานพืชสวนโลกที่จังหวัดเชียงใหม่ ส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางสู่ภาคเหนือมากเป็นปรากฏการณ์ทีเดียว  ส่วนที่จังหวัดภูเก็ตก็เริ่มฟื้นตัว
จำนวนผู้ใช้บริการ
1.Domestic  มีคณะใช้บริการทั้งสิ้น  46  คณะ  ซึ่งแบ่งเป็น

 • ภาคเหนือ  เชียงใหม่ เชียงราย    34   คณะ
 • ภาคใต้   เกาะสมุย ชุมพร  6 คณะ
 • ภาคกลาง    เกาะช้าง ชะอำ    4  คณะ
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองคาย  อุบลราชธานี  2 คณะ

มีจำนวนผู้เดินทางทั้งสิ้น   2,994   คน 
คณะที่เล็กที่สุด  12  ท่าน   (เชียงใหม่)
คณะที่ใหญ่สุด  406   ท่าน  (เชียงใหม่)
ลูกค้า ส่วนใหญ่ยังเป็นบริษัท , เอกชน ราชการ 

2.Outbound  มีคณะใช้บริการทั้งสิ้น  34  คณะ  แบ่งเป็น

 • เอเชีย  จีน ฮ่องกง สิงคโปร์ ญี่ปุ่น เกาหลี  22  คณะ
 • ยุโรป   อิตาลี , สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ เยอรมัน  10  คณะ
 • ออสเตรเลีย     -  คณะ
 • อเมริกา  2  คณะ

มีจำนวนผู้เดินทางทั้งสิ้น  1,441  คน
คณะที่เล็กที่สุด  15   ท่าน  (อเมริกา)
คณะที่ใหญ่ที่สุด 385   ท่าน  (เกาหลี)
ลูกค้า ส่วนใหญ่เป็นคณะราชการ , ข้าราชการบริษัท , เอกชน 
3.  Package  Tour  ไม่เปิดดำเนินการ เนื่องจากบุคคลากรไม่เพียงพอ
4.  Ticketing  มีผู้ใช้บริการทั้งสิ้น  18  ราย 
5.  Hotel Reservation    มีผู้ใช้บริการทั้งสิ้น 10 ราย

 • สำรองที่พักภายในประเทศ  6 ราย    
 • สำรองที่พักต่างประเทศ  4 ราย

6.Technical Visit & Siminar  รวมกับแผนกท่องเที่ยว


ปี  2550 – 2551  (1  เมษายน    2550 – 31  มีนาคม    2551) ทุกอย่างเริ่มชะลอ อย่าผลีผาม

ปีที่ 6 คือปีที่ธุรกิจทั้งระบบอยู่ในสภาพที่ทรง นักท่องเที่ยวเริ่มชะลอ จากที่เคยเดินทางไปยังประเทศที่ห่างไกล เริ่มหันมาท่องเที่ยวในเส้นทางที่ใกล้ 
จำนวนผู้ใช้บริการ
1.Domestic  มีคณะใช้บริการทั้งสิ้น  28  คณะ  ซึ่งแบ่งเป็น

 • ภาคเหนือ  เชียงใหม่ เชียงราย    7   คณะ
 • ภาคใต้   เกาะสมุย ภูเก็ต  7 คณะ
 • ภาคกลาง    เกาะช้าง ชะอำ    12  คณะ
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  อุบลราชธานี  2 คณะ

มีจำนวนผู้เดินทางทั้งสิ้น   2,003   คน 
คณะที่เล็กที่สุด  28  ท่าน   (เกาะช้าง)
คณะที่ใหญ่สุด  112   ท่าน  (ภูเก็ต)
ลูกค้า ส่วนใหญ่ยังเป็นบริษัท , เอกชน ราชการ 
2.Outbound  มีคณะใช้บริการทั้งสิ้น  30  คณะ  แบ่งเป็น

 • เอเชีย  จีน ฮ่องกง สิงคโปร์ ญี่ปุ่น เกาหลี  17  คณะ
 • ยุโรป   อิตาลี , สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ เยอรมัน  10  คณะ
 • ออสเตรเลีย     1  คณะ
 • อเมริกา  2  คณะ

มีจำนวนผู้เดินทางทั้งสิ้น  1,201  คน
คณะที่เล็กที่สุด  18   ท่าน  (อเมริกา)
คณะที่ใหญ่ที่สุด 85   ท่าน  (ยุโรป)
ลูกค้า ส่วนใหญ่เป็นคณะราชการ , ข้าราชการบริษัท , เอกชน 
3.  Package  Tour  ไม่เปิดดำเนินการ เนื่องจากบุคคลากรไม่เพียงพอ
4.  Ticketing  มีผู้ใช้บริการทั้งสิ้น  12  ราย 
5.  Hotel Reservation    มีผู้ใช้บริการทั้งสิ้น 13 ราย

 • สำรองที่พักภายในประเทศ  6 ราย    
 • สำรองที่พักต่างประเทศ  7 ราย

6.Technical Visit & Siminar  รวมกับแผนกท่องเที่ยว