• สักการะสังเวชนียสถานอินเดีย เนปาล

  ไทแทน แทรเวิล ขอนำท่านสักการะ 4 สังเวชนียสถาน ณ ดินแดนประเทศอินเดีย และเนปาล สถานที่ทางพุทธประวัติที่ชาวพุทธต้องไปเยือนสักครั้งในชีวิต!!! ลุมพินี ประสูติ พุทธคยา ตรัสรู้ สารนาถ ปฐมเทศนา กุสินารา ปรินิพาน ตามรอยพระศาสดาที่ นาลันทา ราชคฤห์ ไวสาลี สาวัตถี Read More
 • ญี่ปุ่น ฮอกไกโด

  สัมผัสวิถีชีวิตของชนเผ่าไอนุ ณ หมู่บ้านไอนุ ชนพื้นเมืองของเกาะฮอกไกโด นั่งกระเช้าสู่ ภูเขาไฟอุสึ ชื่นชมทิวทัศน์ ภูเขาไฟฟูจิน้อยที่เกิดใหม่จากการสั่นสะเทือนของเปลือกโลก ชมความน่ารัก “ฟาร์มหมีสีน้ำตาล” ที่หาดูได้เฉพาะเกาะฮอกไกโดเท่านั้น อาหารมื้อพิเศษ! บุฟเฟ่ต์อาหารทะเลและปูยักษ์ 3 ชนิด ปูยักษ์ – ปูหิมะ – ปูขน จากทะเลฮอกไกโด Read More
 • มิงกะละบา 3 วัน

  ไทแทน แทรเวิล ขอนำท่านสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ ดินแดนประเทศพม่า ไหว้พระขอพร..เที่ยว พม่า 3 วัน 2 คืนย่างกุ้ง – สิเรียม – หงสาวดี – พระธาตุอินทร์แขวนโดยสายการบิน นกแอร์ (DD) สักการะพระธาตุเจดีย์ชเวดากอง พระธาตุของคนเกิดปีมะเมียสักการะพระธาตุอินทร์แขวน พระธาตุของคนเกิดปีจอขอพรเทพทันใจ ขอพรเทพกระซิบ ให้สมความปรารถนาเมนูพิเศษ กุ้งล๊อบเตอร์ กุ้งแม่น้ำเผา เป็ดปักกิ่ง !!!! Read More
 • ญี่ปุ่น Honshu

  นมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองคำภายใน “วัดอาซะกุซ่าคันนอน” ซึ่งนับว่าเป็นวัดที่มีความเก่าแก่ที่สุดในโตเกียว สัมผัสความสมบูรณ์ของธรรมชาติที่ “วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่” พร้อม “ล่องเรือโจรสลัดที่ทะเลสาบอาชิ” ตื่นตาความอัศจรรย์ของหุบเขานรกและชิมไข่ดำที่ “หุบเขาโอวาคุดานิ” ที่เชื่อว่ากิน 1 ฟอง อายุยืน 7 ปี ชื่นชมความงามของ “ภูเขาไฟฟูจิ” สัญลักษณ์อันงดงามโดดเด่นที่สุดในโลกอีกแห่งหนึ่ง Read More
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • All
 • Asia
 • Europe
 • Greatwall
 • กำแพงเมืองจีน

Welcome to www.titantravels.com

บริษัท ไทแทน อินเตอร์เทรด จำกัด หรือ ไทแทน แทรเวิล มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจชองบริษัทอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยมีเข็มมุ่งเพื่อผลิตบุคคลากร ทั้งนี้เพื่อรองรับการเติบโตของบริษัทในอนาคต และฝึกฝนบุคคลากรเข้าสู่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล ต่อยอดความคิดของบุคคลผู้มีความรู้แล้วจากสถาบันมหาวิทยาลัย หรือสถานศึกษา ให้มีประสบการณ์จากการปฏิบัติจริง

ไทแทน แทรเวิล มีทิศทางที่ชัดเจนในการขยับเติบโตเข้าสู่องค์กรขนาดใหญ่ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอย่างค่อยเป็นค่อยไป ควบคู่กับการพัฒนาคน จึงมุ่งเน้นรับบุคคลากรที่เพิ่งจบการศึกษาและมีความสามารถขั้นพิ้นฐานเพื่อนำมาฝึกฝน อบรม

More

Currency Converter

Convert 

into